2016-10-17

Ferlinghettis poetik i Svavel-serien

Jag har skrivit om Trombones utgivning i Svavel-serien här tidigare (jag gillar idén med tungt vägande böcker på 16 sidor). Lawrence Ferlinghettis ”Genom eldslågorna" (Svavel 10) tillhör det bästa jag läst, inte bara på sistone utan någonsin. Boken innehåller 121 aforismer eller uttalanden – hur ska de definieras, det går inte – kring temat Poetens uppdrag. Det är i själva verket ett kortare urval ur Ferrlinghettis diktmanifest ”Poetry as Insurgent Art” som han skrivit på och lagt till nya bitar till sedan 1975. Boken är alltså kraftigt förkortad för att gå in i Svavel-seriens format. Men den står på egna ben.

Stämningsläget är apokalyptiskt, det hela verkar skrivet i en känsla av att det är sent på jorden snarare än i författarens eget liv, även om han har förmågan till överblick och sammanfattning i detta underbart vidöppna sena skede. Nu vet jag förstås inte hur mycket av urvalet som är nyskrivet och vilka aforismer som tillhör de äldre delarna av manifestet. (När senaste reviderade utgåvan av originalet Poetry as Insurgent Art, kom 2007 var författaren 88 år, nu närmar han sig snabbt 100-årsdagen.) Mystiken bibehålls trots att allt sägs rent ut!

Om du vill vara poet, skriv dikter som förmår möta en apokalyptisk tids utmaningar, även om det medför att de klingar apokalyptiskt.

Och, dessa rader, även de aktuellare än någonsin:

Ditt språk måste sjunga, med eller utan rim, för att rättfärdiga att det står uppställt som poesi.

Gör det till talade ord, gör det till sjungna ord.

Jag visste att Ferlinghetti var en beat-poet men jag visste inte hur stor! (Om detta uttryck går att använda. Samvete har han ändå och det gör honom till en budbärare.) Poesi som omstörtandets konst, som den engelska titeln på verket kan uttydas, det låter som revolutionen.

Översättningarna är gjorda av Jonas Ellerström.

2016-10-14

Bob Dylan påminde inte om min pappa

vi drar en linje
från arvtagare till arvtagare

hur många dylans finns det därute

bara en men i många skepnader

lyssna på 80-talet

*

vi drar en linje
mot den socio-ekonomiska botten

vi känner den närma sig allt mera

med dylanhatten i rännstenen

*

vad är upp eller ner
vilken väg
till den inre rymden

vi säljer den inte
Ian Hunter är på väg hit
vi drar en linje
från arvtagare till arvtagare

det är endast
friheten man ärver
och protesten finner sitt språk
i rännstenen

tror du mig?

*

en arbetarförfattare
utan arbete

dylanhatten
i rännstenen

den inre rymden
är det upp eller ner

Tomas Tranströmer
påminde om min pappa
mot slutet

den inre rymden
tar oss med

2016-10-10

yxan i ryggen

du cyklar genom de trötta dagarna
du skivar korv till din dotter
du cyklar med värken i ryggen
du väntar på sushi
svanarna tar över vägarna
de går så långsamt
men vi vill inte köra över dem
vi klarar inte det
minns du skattkartan i skogen
minns du myggen
minns du historien om yxan i ryggen
rakt genom tältduken
det älskande paret som dog sen

du går genom de trötta dagarna
det har börjat blåsa igen
du cyklar i motvind
det är nu som hösten kommer
det är nu det varma försvinner
det faller regn i bubbelpoolen
minns du fisken vi aldrig fångade
vi och våra maskar på kroken
vi och våra metspön
det var innan regnet och solen
det var innan yxan i ryggen
det var alldeles nära sjön
precis intill tryggheten


2016-09-18

Anteckningar om Hans Boij

Efter dryga 40-talet utgivna titlar, sedan debuten på Bonniers 1965, måste man säga att det ligger något obetvingligt över Hans Boijs skrivande. Sedan början av 70-talet har han givit ut sina böcker själv, på Författares Bokmaskin och han tillhör därmed de allra mest återkommande bokmaskinisterna; ja han är nog den mest professionelle som verkligen byggt ett eget författarskap utifrån en outsiderposition. Hade Bonniers fått bestämma hade det bara blivit två böcker, Sviternas tal (1965) och Fågelns skugga på trappan (1967). Några publiceringar i Grupp-antologierna har det också blivit, men därefter har det varit egenutgivning som gällt för Hans Boij. Hans 50-årsjubileum som publicerad författare gick spårlöst förbi för några år sedan.

Bonniers avbröt alltså tidigt utgivningen av hans lovande författarskap, så som de gjort med många andra författare, och hans utgivning hade därmed bara blivit en blek torso om inte författaren hade agerat i egen sak. Nu har det blivit något annat, nära nog ett livsverk.

*

Hans Boijs böcker har inte bara blivit tjockare med åren, de har också fortsatt komma i en takt på ungefär en per år. Den senaste utgivna, Hellmans lampa, kom för några veckor sedan och är på drygt 300 sidor. Det är som om Hans Boij någonstans vill mäta sig med de främsta och mest uppmärksammade författarna i sin tid, och som om Johan Jönsons bortåt tusensidiga böcker sporrar till att göra en egen vinkling på det maximalistiska och självkommenterande verket. Antikapitalismen har de gemensamt, men Hans Boij är inte alls lika teoretisk. Hos Hans Boij talar ett centrallyriskt jag som fikar, läser och gör resor i förfluten liksom i närvarande tid. Fast han lämnade Finland redan i fem-sexårsåldern ser han sig som en finlandssvensk författare och uppmärksammar hela tiden det finska, som en delvis annan aspekt på tillvaron än det härvarande svenska-stockholmska. Det är som om hela hans författarskap vore byggt på en känsla av brist, utifrån vilken han – i paradoxala formuleringar – bygger något eget och relativt storslaget, samtidigt som han själv hela tiden tar ner sina dikter. (Man skulle dock ibland önska honom en redaktör, som när han på ett ställe i den nya boken kallar Christer Strömholm för Christer Sjöholm.)

Hans Boijs böcker är vanligtvis ojämna men han har publicerat några mästerverk som jag anser håller rakt igenom, till dem räknar jag ”Salta biten” (1993) och ”Skapelsens rivaler” (1994).

*

På sitt sjuttiosjunde år kan man tro att Hans Boij vore inne på någon slags sammanfattandets konst, och visst finns det drag av det i den nya boken men egentligen inte mer än vanligt. Han gör i stället otaliga stundvisa sammanfattningar. Ett oväntat nytt drag är hans retfulla bruk av ett visst ”utfyllnadsord i talpråk”. Ett exempel från sid. 52:

Alliansen behövde ingen
kärlek. Vad alliansen
behövde var utförsäkrade
samhällsmedborgare, typ.

Ja, retfullt när detta slutord återkommer i varje strof i dikten. Men är det bra poesi? På detta vill jag svara ett obetingat: Ja!

*

Den här dikten, ”GENMÄLE, b” tillhör bokens mest helgjutna i den förundran den väcker:

Som poet vet man
inte vem det är
man kommunicerar med.
Enligt kvantmekanikens lagar
kan den personen samtidigt
befinna sig på flera
olika platser – med
varierande lektyr?

Den långa dikten BOKSTÄVER (s. 113) är en av de enskilt starkaste men den får ni läsa själva när ni letar fram boken.

2016-09-15

Att stiga på bussen

Jag sitter nu på samma bänkar
vid busshållplatser
som Peter Lindforss frekventerade mot slutet av sitt liv
med en bok i handen och en ölburk bredvid sig
Jag inbillar mig att jag fortfarande
är på väg nånstans.

2016-09-04

Välfärd

jag gråter i hennes ögon
jag simmar på hennes ö
solen är rosa ikväll
hur lågorna redan brinner
åh, vår småländska sjö
en båt och någon som bränner
hur vågorna aldrig hinner
en båt och några dadelklasar
är det någon du känner
en apa och några vise män
låt dem dö låt dem dö låt dem dö
en jord som är asfalt som bränner
ett hav som brinner som hell
en jord som är asfalt som smälter
som änglar som snö eller tö
en skorsten och brandsoldater
vi hinner vi hinner vi hinner
tre hundra miljoner ska dö
du vill inte vara ensam ikväll
vi ger apan miljoner bananer
vi ger solen några bitar av snö
vi ger världen brända afganer
jag vill dö jag vill dö jag vill dö
vi ger er smältande miljarder
vi ger er snö ger er smältande snö